Wychowanie dzieci zastąpiła hodowla pokornych parobków opresyjnego państwa

Wystąpienie otwierające konferencję naukową pt. "Wyzwania wobec rodziny na forum europejskim - w aspekcie prawnym, ekonomicznym i moralnym", która odbyła się na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (26.04.2017)