W obronie Polskiej racji stanu!

Europosłowie ENW (m. in. Stanisław Żółtek, Michał Marusik) zgłosili swój projekt rezolucji w sprawie Polski. To ten dokument najdobitniej broni naszego kraju.

Europosłowie ENW w swoim dokumencie zauważają, że "nie nastąpiło żadne naruszenie praworządności ze strony Rzeczpospolitej Polskiej". Przypominają, że "rząd Rzeczpospolitej Polskiej został wybrany zdecydowaną większością głosów i nadal cieszy się coraz większym poparciem społeczeństwa" i uważają, że "wszelkie próby ingerencji w wewnętrzne sprawy państw członkowskich są bezpodstawne, a działania Komisji wymierzone w partię rządzącą w Rzeczpospolitej Polskiej są nieuzasadnione i motywowane politycznie".

Całość do przeczytania TUTAJ

Uniokraci znów podnoszą rękę na Polskę...

Ja wnoszę stanowczy sprzeciw!

"Europosłowie uchwalili dziś (1 marca) rezolucję, w której wyrazili poparcie dla działań Komisji Europejskiej wobec Polski. KE w grudniu rozpoczęła bowiem pierwszy etap procedury uruchomienia art. 7. unijnego traktatu. Chodzi o możliwość naruszenia unijnej praworządności w związku z przeforsowanymi przez obecny polski rząd zmianami w sądownictwie."

Całość do przeczytania TUTAJ

a4968c140789ca4382eaabdce64b8351,780,0,0,0