Unia odcięła się od swych korzeni

Unia oparta na wolnym rynku? A skąd!

"Ostateczny tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych został w środę przyjęty przez ambasadorów państw członkowskich przy UE, pomimo sprzeciwu Polski i Węgier. Według polskich władz dyrektywa jest bardzo niekorzystna dla działających za granicą polskich firm."

Całość do przeczytania TUTAJ

Prof. Ryszard Legutko diagnozuje mentalność unijnych fundamentalistów, którzy będą leczyć UE według zasady: „lekarstwem na wady demokracji jest więcej demokracji”.

„Twierdzenie [to] jest zresztą absurdalne, jakkolwiek uchodzi dzisiaj za emanację głębszej mądrości politycznej. Żeby ten absurd stwierdzić, nie jest wymagana żadna szczególna przenikliwość: nadmiar czegokolwiek nigdy nie jest dobry. Nikt nie powie wszak, że braki oligarchii usuwamy, rozszerzając oligarchię, wady tyranii - rozbudowując tyranię, a wady monarchii - zwiększając element monarchiczny. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie twierdził, że lekarstwem na monopol jest postępująca monopolizacja, a lekarstwem na anarchię jest zwiększenie anarchizacji. Dlatego, skoro zgadzamy się, że demokracja ma wady, miałyby się one zmniejszyć przez więcej demokracji? Jeśli wzrost znaczenia mas doprowadził do wulgaryzacji kultury, to dlaczego jeszcze większy wzrost znaczenia tej samej grupy miałby doprowadzić do uszlachetnienia kultury?”.

a4968c140789ca4382eaabdce64b8351,780,0,0,0