Stanisław Michalkiewicz o idei „Międzymorza”

Przy okazji wizyty w Prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, warto przypomnieć komentarz red. Stanisława Michalkiewicza i idei "Międzymorza.