„Spowiedź buntownika. Od strajków w rafinerii do Parlamentu Europejskiego” – Michał Marusik, Michał Gniadek-Zieliński

Bez wątpienia Spowiedź buntownika… jest pozycją obowiązkową dla wszystkich badaczy dziejów opozycji w PRL - tak historyków, jak i innych przedstawicieli nauk humanistycznych. Wpisuje się w nurt od dłuższego czasu popularnej i coraz bardziej docenianej tzw. "historii mówionej" (ang. "oral history"), i stanowi ważny przyczynek do badań nie tylko nad biegiem wydarzeń (gdzie może uchodzić przynajmniej za cenne uzupełnienie wiedzy otrzymywanej za pośrednictwem bardziej konwencjonalnych metod), ale przede wszystkim ich odbiorem przez ich bezpośrednich uczestników i pamięci na temat minionych zdarzeń. Relacje Michała Marusika i innych uczestników strajków '80 i '81 roku w Rafinerii Gdańskiej w sposób oczywisty stanowią jedyne źródło informacji na temat nastrojów, poglądów i relacji panujących w strajkującym lub przygotowującym się do strajku zakładzie. […] Szczęśliwie książka nie stanowi jedynie pozycji przeznaczonej dla historyków, socjologów czy politologów (w końcu mój rozmówca dużo mówi o swoich poglądach i wizjach politycznych), co powinna sugerować już sama jej forma. Niniejszy wywiad-rzeka, jeżeli użycie takiego terminu wobec niego jest uzasadnione, może być także ciekawą lekturą dla zwykłego (w tym nie mniej szacownego) Czytelnika. Wywiady z interesującymi ludźmi po prostu dobrze się czyta, tymczasem Michał Marusik jest z pewnością człowiekiem niezwykle ciekawym, który ma bardzo wiele do powiedzenia. Posłuchajmy więc!

Książkę można zamówić bezpłatnie. Zamawiający pokrywa tylko koszt wysyłki. Jedna osoba może zamówić najwyżej 2 szt.

Więcej informacji: TUTAJ