Przesłanie Michała Marusika do Europejczyków

Równy rok temu w Mediolanie mówiłem, że: "Europejskie narody pragną dziś wolności, własności i sprawiedliwości! Mówimy i myślimy w języku łacińskiej cywilizacji, która zbudowała potęgę, dobrobyt i dumę Europy i staramy się aby rekonstytuować tę dumę, potęgę i dobrobyt…"

To przesłanie jest wciąż aktualne!