Pomóżmy przedsiębiorcom!

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „instytucji kontrolujących firmy w Polsce jest zdecydowanie za dużo, ich kompetencje pokrywają się, a przepisy nie gwarantują w wystarczającym stopniu ochrony praw przedsiębiorców w toku kontroli – to podstawowe wnioski płynące z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pn. „System kontroli przedsiębiorców. Diagnoza stanu obecnego, propozycje zmian”.”

Całość do przeczytania TUTAJ

"Polska gospodarka się rozwija, ale jedną z bolączek przedsiębiorców są wysokie koszty pracy. Prezydent Andrzej Duda twierdzi, że jeśli Polacy będą zarabiać więcej, umożliwi to obniżenie danin nakładanych na biznes."

Całość do przeczytania TUTAJ

Bazar