Polacy są traktowani przez władzę jak parobcy

Transformacja ustrojowa w Polsce, nie zmieniła istoty systemu marksistowskiego czyli wyzysku milionów obywateli przez wąską kastę polityczno-biurokratycznej nomenklatury.