Michał Marusik ze Strasbourga o integracji europejskiej

"Próba utworzenia standardu ogólnoeuropejskiego w jakiejkolwiek dziedzinie zawsze będzie wiązała się z pogwałceniem interesów poszczególnych państw! Dlatego pojawiają się głosy niezadowolenia z powodu ucisku suwerenności państw. Wspierajmy siły wolnościowe i patriotyczne w Europie bo to jest szansa by Europa znów była wielka!"

Poseł Kongres Nowej Prawicy​ do Parlamentu Europejskiego z grupy Europa Narodów i Wolności​ - Michał Marusik o ideach integracji w Unii Europejskiej (17.02.2017)