Michał Marusik w Nicei na „Święcie Narodów”

"Nasz, polski hymn zaczyna się słowami:

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”

Powiedzmy dziś to samo o Europie:

Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. I Europa nie zginie jeżeli wiary i nadziei nie utracą ludzie służący dobru swoich Narodów i dobru swoich Ojczyzn. "

Wystąpienie posła Kongres Nowej Prawicy z grupy Europa Narodów i Wolności - Michała Marusika, podczas Święta Narodów Movement for a Europe of Nations and Freedom w Nicei.