Kup BEZPŁATNĄ książkę „Przyszłość rodziny w UE”

Gorąco polecam książkę pod moim patronatem: "Przyszłość rodziny w UE"

Doświadczenie różnych rozwiązań prawnych i podstawowe problemy współczesnych rodzin.

"Totalitarnym zakusom współczesnego państwa poddawana jest też rodzina. Kontrola państwa nad rodziną i ingerencje w życie i funkcjonowanie rodzin ma na celu złamanie tego przedostatniego bastionu normalnego, wolnego społeczeństwa. A przecież wspólnoty rodzinne i wspólnoty kościelne czy wspólnoty gospodarcze (firmy) są instytucjami społecznymi pierwotnymi w stosunku do państwa. Są wykwitem natury ludzkich społeczności. Z nich właśnie składa się państwo. I to państwo ma pełnić w stosunku do tych instytucji rolę służebną, a nie odwrotnie."

Zamawiać ją można BEZPŁATNIE TUTAJ

wmopt_15112641251177723597903360307