Konferencja pod patronatem posła Marusika na UKSW

USTRÓJ W OKRESIE ROZKWITU CZY KRYZYSU?

PARALELE RZYM REPUBLIKAŃSKI A UE

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

WÓYCICKIEGO 1/3, AUDITORIUM MAXIMUM, AULA SCHUMANA

5 KWIETNIA 2018 R.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – rejestracja uczestników

9.45-10.45 – sesja I

Jan Zabłocki – Zasady sprawowania urzędów a doświadczenie rządzących

Anna Tarwacka – Harmonia czy dysharmonia? Zaburzenia równowagi ustrojowej jako przyczyna upadku republikańskiego Rzymu

Marek Jurek – Europa: solidarność czy autodestrukcja? Polska a kryzys UE

Przerwa kawowa

11.00-11.45 – sesja II

Stanisław Michalkiewicz – Dekadencja republiki rzymskiej, cesarstwa i Unii

Tymoteusz Zych – Rodzina a państwo w starożytnym Rzymie i współczesnej Europie

Grzegorz Kucharczyk – Dlaczego upadł Rzym, dlaczego upada UE?

Przerwa kawowa

12.00-12.30 – sesja III

Krzysztof Kawęcki – Polityczne i cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania kryzysu starożytnego Rzymu i Unii Europejskiej

Wojciech Kubań – Uniwersalny Cykl Życia Imperium według John’a Glubb’a

Robert Gwiazdowski – To nie kryzys, to rezultat

13.00 – catering

konferencja rzym ue 04