Konferencja „Europejska kultura prawna”

Europejska kultura prawna

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wóycickiego 1/3, Auditorium Maximum, Aula Schumana

17 października 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – rejestracja uczestników

10.00-11.00 – sesja I

Anna Tarwacka (UKSW)– W krzywym zwierciadle: europejska kultura prawna

Jakub Urbanik (UW)– (Nie)ludzkie prawo. O Dionizji i ponadczasowych wartościach

Przerwa kawowa

11.20-12.20 – sesja II

Zuzanna Benincasa (UW)– Dlaczego akurat pszczoły? Rzymskie korzenie współczesnych regulacji prawnych

Jan Zabłocki – (UKSW) Jak powstają ustawy? Legislacja w Rzymie republikańskim i w UE

Przerwa kawowa

12.45 -13.45 sesja III

Renata Kamińska –(UKSW) Ochrona porządku publicznego w Rzymie okresu republiki i pryncypatu a współczesna Europa

Maciej Jońca (KUL)– ‘Inter arma clamant leges’. Francis de Zulueta i polski wydział prawa w Oksfordzie w latach 1944-1947

14.00 – 15.00 Working Dinner  

Plakat 06B