Kompilacja najlepszych fragmentów debat w Parlamencie Europejskim posła Stanisława Żółtka