Jednostki niemoralne są celowo wprowadzane do władzy

Komentarz dotyczący problematyki demoralizacja życia publicznego.