Grzechy socjalistów – podatki, deficyt, regulacje…

Drenaż kieszeni podatników trwa w najlepsze! "Nowy podatek stał się faktem - rząd każe nam płacić za... padający deszcz. Kiedy „opłata słoneczna”?

Całość do przeczytania TUTAJ

Nasi rządzący myślą, że pomagają przedsiębiorcom... To nadal za mało!

"Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Dzięki temu okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika został skrócony z aż 50 do 10 lat."

Całość do przeczytania TUTAJ

 

A gdyby tak nie tworzyć budżetów z deficytem?

"W 2017 r. zahamowaliśmy wzrost długu publicznego; na koniec ub.r nominalnie został utrzymany na poziomie zbliżonym do 2016 r., a względem PKB spadł o ponad 2 pkt proc"

Całość do przeczytania TUTAJ

knp