Gdzie zmierza Polska?

- Polska zmierza ku zagładzie, ponieważ naśladuje Zachód i przeprowadza u siebie antykulturowe zmiany, które doprowadziły kraje Europy Zachodniej do zapaści moralnej, duchowej i cywilizacyjnej - stwierdził dr Jan Przybył w wystąpieniu pt. "Ku czemu zmierza Polska?".