Etyka i moralność w życiu gospodarczym i społecznym

"Praprzyczyną prawie wszystkich poważnych problemów i kryzysów gospodarczych, narodowych i międzynarodowych jest kradzież, a zwłaszcza kradzież zinstytucjonalizowana przez państwo, w jej różnych formach i przebraniach"