Fotografie posła do PE wyświetlą się po kliknięciu TUTAJ

Playlisty z wideo z udziałem posła wyświetlą się po kliknięciu TUTAJ

Ekspertyzy wyświetlą się po kliknięciu "Czytaj dalej"

1. "Draft amendments to the EU anti-discrimination law and the freedom of economic activity", Koźmiński, Ph. D., O. Szczypiński LL. M.

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

2. "Przepisy Unii Europejskiej dotyczące walki z korupcją na różnych szczeblach administracji publicznej", dr inż. Tomasz Dołgań

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

3. "Demographic Policy of the EU and the Population Challenges faced by Member States", Tymoteusz Zych, Ph. D.

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

4. "Cywilizacyjne podstawy wspólnej tożsamości państw europejskich", prof. Adam Wielomski

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

5. "Interesy konsumentów jako punkt odniesienia i uzasadnienie integracji państw europejskich", Magdalena Ziętek-Wielomska

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

6. "Model gospodarczy Unii Europejskiej a warunki swobodnego funkcjonowania kapitału.", Magdalena Ziętek-Wielomska

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

7. "Pokojowa współpraca w Europie w programie partii eurosceptycznych we Francji", prof. Adam Wielomski

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

8. "Retoryka patriotyczna i nacjonalistyczna w perspektywie skutecznego budowania wizerunku ugrupowań uniosceptycznych", Magdalena Ziętek-Wielomska

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

9. "Liberalna, socjalistyczna i konserwatywna krytyka państwa narodowego we współczesnej Unii Europejskiej", Magdalena Ziętek-Wielomska,  prof. dr hab. Adam Wielomski

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

10. "Środek karny pozbawienia praw publicznych a czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego w prawie polskim.", Piotr Żywiecki

Ekspertyza do pobrania TUTAJ

11. "Sytuacja fiskalna Polski na tle UE. Propozycje rozwiązań - Rada Polityki Fiskalnej.", Anna Mirzyńska, Piotr Palutkiewicz

Ekspertyza do pobrania TUTAJ