dr Jan Przybył o młodych

Relacja z wystąpienie dr Jana Przybyła podczas sympozjum „Młodzi kiedyś a młodzi dzisiaj” zorganizowanego przez Duszpasterstwo Świętej Anny w Krakowie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. (Listopad, 2018)