Biografia

Należę do nielicznych już reprezentantów antykomunistycznej (antysocjalistycznej) opozycji okresu PRLu. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w początkach roku 1974 rozpocząłem pracę w gdańskiej rafinerii. Tam też rozpocząłem swoją historię wojny z polską komuną. Kilka lat niebezpiecznej konspiracji i ryzykowna organizacja strajków w tzw. „Sierpniu-80”. Alternatywy ustrojowej w okresie „Solidarności” zorganizować się nie udało. Antysocjalistyczna opozycja zakończyła się na poziomie gdańskiej rafinerii. Cała reszta „Solidarności” została wmanewrowana w bohaterską naprawę socjalizmu. Stan wojenny zepchnął nas znów do konspiracji. W czasie tzw. „Okrągłego Stołu” postanowiliśmy się nie ujawniać. Ci, którzy nas prześladowali też do dziś pozostali nieujawnieni. Jako jedyny reprezentant rafineryjnej, antysocjalistycznej konspiracji przeszedłem do otwartej polityki – przystąpiłem w roku 1994 do Unii Polityki Realnej. Po rozbiciu tej partii od wewnątrz w roku 2010, trwając u boku p. Janusza Korwin-Mikke, założyliśmy Kongres Nowej Prawicy. Pod tym szyldem startowaliśmy w roku 2014 w wyborach do Parlamentu Europejskiego wprowadzając 4 posłów. W roku 2014 p. Janusz Korwin-Mikke rozpoczął organizowanie kolejnej partii w wyniku czego w styczniu roku 2015 zostałem wybrany Prezesem Kongresu Nowej Prawicy.

W Parlamencie Europejskim wraz z p. Stanisławem Żółtkiem przystąpiliśmy w roku 2015 do nowej frakcji – Europa Narodów i Wolności kierowanej przez p. Marynę Le Pen. W PE jestem członkiem Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Specjalnej d.s. Interpretacji Prawa Podatkowego oraz zastępcą członka Komisji Budżetowej. Parlament Europejski nie jest jednak naszym celem. Ten biurokratyczny twór jest nam obcy. Wypracowana przez ponad dwadzieścia lat naszej pracy popularność programu antysocjalistycznego pozwoliła nam zdobyć mandaty dające szanse na zbudowanie logistycznego zaplecza dla wypromowania wizji normalnej, niesocjalistycznej Polski. Z kraju ucisku fiskalnego i propagandowego ogłupiania chcemy przeistoczyć Polskę w kraj ochrony Wolności, Własności i Sprawiedliwości. Wszystkim, których socjalistyczna Polska wygania dziś w poszukiwaniu chleba pragniemy stworzyć warunki do powrotu. Po co opuszczać własny kraj w poszukiwaniu normalności? Niech normalność zawita do Polski. Dla naszego własnego dobra, dla dobra naszych dzieci i wnuków – obalmy w Polsce rządy lewicy. Każdy gest życzliwości w stosunku do Kongresu Nowej Prawicy jest ręką podaną Polsce tonącej dziś w bagnie biurokratycznego socjalizmu.

Mój cel polityczny był i pozostał prosty: wolni i bogaci obywatele w wolnym i bezpiecznym kraju!

Odeślijmy wspólnie socjalizm na śmietnik historii.

Przywróćmy Polsce NORMALNOŚĆ!

Michał Marusik